– Jag har uppdaterat läget om "Aleristomten" vid Nybble och vid kontakten med Aleris fastighetsbolag Ventura säger man att planen på nybyggnation i Vimmerby inte är ändrad och det finns inga signaler därifrån att man vill avbryta avtalet, skriver Tomas Peterson i ett mail.

Aleris och Ventura har sedan maj i fjol ett markanvisningsavtal med Vimmerby kommun som löper till tre månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Detaljplanen är just nu ute för en granskning som pågår till den 23 september. Därefter ska det slutliga förslaget läggas fram för beslut om antagande. Tomas Peterson bedömer att det kan ske på fullmäktige i januari 2019.

Artikelbild

| Aleris och fastighetsbolaget Venturas planer att bygga nytt vid Nybble ligger fast, enligt kommunalrådet i Vimmerby, Tomas Peterson (M).

– Vi får räkna med en överklagan. Men överklagandeprocesser har på senare tid löpt snabbare, på cirka två månader. Det innebär att Aleris har till ungefär juni 2019 på sig att fullfölja köpet av den tingade tomten, kommenterar Tomas Peterson.

Utifrån de uppgifterna ser han ingen öppning att placera en ny förskola i Nybbleområdet.

– Min slutsats är att den mycket angelägna byggnationen av förskolan inte får stoppas upp och att planeringen för byggnation i skjutbaneområdet ska fortsätta. Observeras att i februari 2017 gav en enig kommunstyrelse i uppdrag att ta fram en plan för området som sedan begränsats till cirka fyra hektar närmast Lundgatan och att resterande cirka 35 hektar skyddas som friluftsområde i planen.

Läs mer:

Förskola i Nybble – om Aleris backar

"Bygg nya förskolan i Nybble istället"

Uppgifter: Aleris drar sig ur Nybble-projektet