Vårdföretaget Aleris driver i dag behandlingshemmen Strandhagen och Stenbäcken i Vimmerby. Företaget ville bygga ett nytt vårdboende då man ansåg att Stenbäckens lokaler var för små, och för ett par år sedan fick Aleris ett markanvisningsavtal från Vimmerby kommun. Beslutet väckte stora protester hos flera vimmerbybor som menade att den typen av verksamhet inte vore lämpligt i Nybble-området. Kommunen gick dock på vårdföretagets linje och betonade vikten av att tilldela mark för att Aleris skulle kunna finnas kvar på orten.

Enligt uppgifter till vår tidning ska Aleris nu ha planer på att dra sig ur Nybble-projektet helt, vilket bekräftas av Helena Wretman, affärsområdeschef på Aleris.

– Det är inget nybygge som är aktuellt längre, säger hon.

Artikelbild

Ni drar er alltså ur projektet att bygga nytt vårdboende i Nybble?

– Turerna runt det vill inte jag svara på.

Aleris presskommunikatör Henrik Kennedy kan dock inte bekräfta uppgifterna.

– Nej, det kan jag inte. Tvärtom är det så att vi fortfarande håller på att undersöka var det är bäst att bedriva vår verksamhet. Vi kollar fortfarande på detta alternativet.

Men ni letar alltså alternativ till Nybble?

– Ja, vi utvärderar fortfarande var det blir bäst för oss att bedriva verksamhet och Nybble är absolut ett alternativ. Men vi har flera alternativ som vi utvärderar just nu och vi har kommit ganska långt.

Henrik Kennedy säger att företaget just nu väger för- och nackdelar med de olika alternativen. Han vill dock inte gå in på vilka andra alternativ som finns.

– Nej, det kan jag inte säga så mycket om. Vi finns ju i lokaler i Vimmerby och sen har vi flera andra alternativ, men det viktiga är att det blir en bra verksamhet som vi kan bedriva på bästa sätt.

Är fokus fortfarande att satsa i Vimmerby?

– Absolut, det är bilden vi har att fortsätta vara i Vimmerby. Vi har lång erfarenhet, duktiga medarbetare och en uppskattad verksamhet så det är vår ambition. Skulle det ändra sig så berättar vi det men nu finns inga sådana tankar.

Henrik Kennedy säger att företaget inte måste ha en ny lokal snabbt, utan att det viktigaste är att platsen man väljer att satsa på blir rätt.

– Vi jobbar på så snabbt vi kan med frågan men vi vill inte jäkta fram något.

Har protesterna från Vimmerbybor mot bygget i Nybble påverkat att ni nu letar andra alternativ?

– Det är klart att vi väger in alla faktorer men jag kan inte säga att det har påverkat oss.