– Vi är ganska tydliga med att vi inte tycker att man ska inkräkta på fastighetsägarnas tomter så därför vill vi ta fram ett underlag för det andra alternativet. Sedan tar vi beslut om vi tycker att det är ekonomiskt genomförbart, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S).

Nyligen rapporterade vi att den konsultutredning som Kinda kommun beställt visade två möjliga sträckningar för en ny gång- och cykelväg mellan Frendo och Ödängsområdet i Kisa. Ett av alternativen har alltså kommunstyrelsen redan förkastat och återstår gör sträckningen som innefattar Kisagatan Sjögränd.

– Vi ser det som en investering att göra Kisa mer attraktivt. Det kan bli en mycket vacker gång- och cykelväg som förskönar samhället, säger Forsberg.