Det säger Robert Andersson, sektionschef på arbete- och integrationsenheten och förklarar regelverket, utan att kommentera det enskilda ärendet.

Läs mer: Lyckan förbyttes mot oro.

– En person eller familj som får uppehållstillstånd kan kommunplaceras från Malmö i söder till Haparanda i norr, eller i Orust som i det här fallet. Men då Hultsfreds kommun tagit emot väldigt många nyanlända över tid, och många fortfarande bor kvar, så blir det inga anvisningar till Hultsfred. Eller Högsby exempelvis.

Kommunen kan inte påverka, utan det är Migrationsverket som äger själva anvisningen, var personen placeras när den fått uppehållstillstånd.

– Vårt råd är att alltid ta den anvisade kommunen, då får man den hjälp man behöver. Bor man kvar får man lösa allt själv. Här i Hultsfred har vi långa köer till både SFI, Svenska för invandrare, och barnomsorg. Vi har svårt att möta behovet som en följd av att vi tagit emot många nyanlända, så det blir dessutom en del följdproblem om man stannar. Förutsättningarna är bättre i andra kommuner och då går etableringen snabbare.