Gymnastik Offren för Larry Nassar, USA:s förra landslagsläkare i gymnastik, har kommit överens med förövarens förra arbetsgivare Michigan State University om ersättningar på 500 miljoner dollar, motsvarande en bit över 4,3 miljarder kronor.

Av totalbeloppet ska 425 miljoner dollar betalas till de 332 kvinnor och flickor som utsatts för sexuellt utnyttjande och hittills gjort sina krav hörda medan 75 miljoner dollar sätts av i en fond för eventuellt tillkommande brottsoffer.

Den här historiska uppgörelsen är resultatet av att över 300 kvinnor och flickor har haft modet att stå upp för sin rätt och vägrat vara tysta, säger målsägandebiträdet John Manly.

Två amerikanska domstolar har dömt 54-årige Nassar till fängelse i mellan 40 och 175 år samt mellan 40 och 125 år för sexuellt utnyttjande. Dessutom har han dömts till ett 60-årigt straff för barnpornografibrott.