Insändare Under vintern har vi kunnat läsa att vår räddningschef Stefan Larsson valt att avsluta sin anställning i Vimmerby eftersom han inte är överens med kommunledningen om med vilka räddningstjänsten ska samarbeta i framtiden. Stefan har varit framsynt och insett att det i princip obefintliga räddningstjänstsamarbetet mellan kommunerna i Kalmar län inte gynnar Vimmerbyborna och inte heller är någon hållbar väg framåt. Han har istället velat vända sig mot Jönköpings län och deras räddningstjänstsamarbete kallat RäddsamF.

Samarbetet RäddsamF ses som en förebild i hela Sverige vad gäller räddningstjänstsamverkan. Man har egen gemensam operativ ledningsorganisation, gemensamma värderingsdokument, ett gemensamt räddningskontor och en väl fungerande gemensam internutbildningsverksamhet för länets brandpersonal. Man har också något som aktualiserats efter 2018 års skogsbränder, ett ledningssystem med tillgång till brandbefäl som kan ta övergripande beslut, stödja från ledningsplatser och bygga upp ledningsorganisationer i fält.

Sådant som man i Kalmar län under de drygt 25 år som jag har haft erfarenhet av länets gemensamma ansträngningar aldrig lyckats med.

Allt detta har kommunledningen i Vimmerby utan kunskaper men efter påtryckningar från Länsstyrelsen valt att tacka nej till, trots att det kommer att bli krav på just övergripande ledningsförmåga inom räddningstjänsten i en snar framtid. Att skapa ett fungerande system i Kalmar län kommer inte att låta sig göras utav sig själv och det kommer definitivt inte att bli billigare för Vimmerbyborna. Blir det bättre, nej inte det heller. Erfarenheten talar sitt tydliga språk, räddningstjänsterna inom Kalmar län drar åt olika håll för det har man alltid gjort.

Nej det bästa för Vimmerbybornas säkerhet är att man faktiskt ser till kommuninnevånarnas bästa, suddar ut länsgränsen och söker samarbete med en stark och enad part. Det betyder inte att man behöver klippa banden med övriga länet som enligt uppgift också skulle vara välkomna att samarbeta med RäddsamF.