På torsdagen tecknade sig Vimmerbyföretaget Ambia för köp av aktier i en nyemission i Digital Inn Holding AB. I och med detta erhåller Ambia 37,1 procent av den totala andelen röster och kapital i bolaget. Avtal har samtidigt tecknats om förvärv av resterande aktier i Digital Inn Holding AB, förutsatt att Konkurrensverket säger ja.

Digital Inn Holding AB är ensam ägare till Apple-återförsäljaren Digital Inn AB, som omsätter cirka 500 miljoner kronor årligen.

– Det blir ett bra tillskott och vi kommer nu över en symbolisk tröskel omsättningsmässigt, en miljard kronor, säger Ambias vd Marcus Andersson.

Är en kraftig omsättningsökning något ni strävar efter och syftet med affären?

– Nej, detta är en strategisk affär som, fullt genomförd, istället ger samordningsfördelar och nya utvecklingsmöjligheter för båda bolagsgrupperna.

Andersson menar att företagen inte krockar med varandra på marknaden idag, utan att denna affär i första hand ger nya möjligheter i en gemensam struktur.

– Vi kommer närmare våra kunder, utan att för den skull kollidera med befintliga återförsäljares verksamhet, berättar Marcus Andersson.

Ambia, som sedan 2014 är listat på handelsplattformen Aktietorget, betalar fem miljoner kronor som kontant likvid för aktierna tecknade i Digital Inn Holding AB:s nyemission.