– Det är ett jättekliv uppåt och mest positivt är att andelen friska lärare stigit, men det finns också en del att fortsätta jobba med, säger Marie Karlsson, ordförande för Lärarförbundet i Vimmerby.

Vimmerby hamnar på plats 100 i årets ranking. Det är 113 platser bättre än i fjol. Det är också uppåt i tio av de 13 olika kategorier som rankingen bygger på. I kategorin "friska lärare" som visar sjuktalen bland lärare finns största förbättringen, nära 130 platser uppåt till 79 i år.

– Det är det mest positiva. Plats 206 förra året är riktigt illa, säger Marie Karlsson.

Artikelbild

| Marie Karlsson är ordförande för Lärarförbundet med 350 medlmmar i Vimmerby. Hon ser båe plus och i minus i rankingen.

Lärartätheten har också stigit från plats 170 i fjol till plats 85 i år. Marie Karlsson har funderingar över orsaken.

– Det är nog inte många som upplever att lärartätheten ökat. Det kan vara att andra kommuner minskat på lärartätheten, säger hon.

Hon pekar på att andelen utbildade lärare minskat i Vimmerby i årets ranking, från plats 178 förra året till plats 234.

– Det kanske är mer vuxna i skolan, men färre lärare med utbildning. Man ska även komma ihåg att rankingen bygger på underlag för 2017 och från och med höstterminen 2018 har det gjorts jättebesparingar i grundskolan, säger hon.

Hon pekar på att Vimmerby ligger sjua bland länets tolv kommuner.

– Vi är en medelmåtta. Vi ligger på undre halvan i landet när det gäller lönen som är en viktig faktor för att kunna behålla utbildade lärare, säger hon.

Enligt rankingen har kommunens position förbättrats när det gäller lärarlönerna, från plats 197 förra året till plats 154 i år.

Resurserna till skolan har också förbättras. I kategorin andelen som klarar gymnasiet inom tre år har kommunen försämrats från fjärde till 43:e plats. Högsta enskilda placering är plats 39 för andelen barn som går i förskola.

Förvaltningschefen Birgitha Sahlin är nöjd med stora delar av rankingen.

– Det är alltid roligare att ligga högt på en ranking än lågt- och alla positiva nyheter stärker verksamheten. Samtidigt är det viktigt att poängtera att rankningen är en partsinlaga från ett fackförbund. Därför är det viktigt att titta bakom varje punkt, säger hon.

Hon är särskilt nöjd över förskolans placering i rankingen.

– Vi har hög andel utbildade förskolelärare och personaltätheten har ökat igen.

Hon lyfter även fram att andelen elever i nian med godkända betyg har ökat och att andelen som klarar gymnasiet på tre år fortfarande tillhör de 45 bästa i landet.