Den ekonomiska sammanställningen för barn- och utbildningsförvaltningens ekonomi visar ett stort underskott för 2018. Men efter november månad kan nämnden ändå konstatera att prognosen ser bättre ut än månaden innan.

– Det är lite mindre än innan, konstaterar barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis Astrid Andersson (S).

En av orsakerna till underskottet är att man inte fått täckning för antalet elever. De interkommunala ersättningarna står för en stor del av underskottet. Det handlar om den ersättning som kommunerna betalar när en elev som är folkbokförd i kommunen, väljer att gå en utbildning i en annan kommun.

– Vi har en väldigt stor anslutning av elever till vårt gymnasium, berättar Lis Astrid Andersson, samtidigt som hon poängterar att de elever som väljer skolor i andra kommuner innebär en kostnad för Vimmerby.