När satsningen Stärkta bibliotek går in på sitt andra år kom hela 367 ansökningar från kommunerna. Nu fördelar Kulturrådet 220 miljoner kronor till insatser på folkbiblioteken över hela landet. En tydlig trend i ansökningarna är insatser på digital kompetens och utveckling. Barnen är dock fortfarande den grupp som det satsas mest på.

Och det är precis de här områdena som Vimmerby bibliotek satt fokus på. I fjol beviljades man 500 000 kronor för läsfrämjande insatser för de allra yngsta, nu får biblioteket 600 000 kronor till projektet ”Digitalt utanförskap”.

– Vi är jätteglada. Läsfrämjande insatser för barn och det digitala utanförskapet är två viktiga bitar, som också omfattas av vårt uppdrag, säger Annika Brantemo, 1:e bibliotekarie på Vimmerby bibliotek.

Enligt Internetstiftelsens rapport från 2018 använder en halv miljon svenskar aldrig internet, trots att 98 procent uppger att de har tillgång till internet hemma och nio av tio har en smart mobil.

– Allt mer kan göras på nätet, men det finns en förhållandevis stor grupp i samhället som inte känner sig bekväm med det och riskerar att hamna utanför. Till hösten kommer vi att anställa en projektansvarig som kan ägna sig mer åt att identifiera målgruppen och jobba utåtriktat för att minska klyftorna. Tanken är att det som fungerar bra ska integreras i vårt vardagliga arbete på lång sikt. Vi i personalen har också fått utbildning och känner att det här är ett viktigt område vi vill fortsätta jobba med, säger Annika Brantemo.

Det tidigare Kulturrådsstödda projektet med läsfrämjande insatser för barn 0-6 år fortsätter efter sommaren och kommer att pågå året ut.