– Det verkar som att man försöker ta ett snabbt flyttbeslut. Men vi krokar arm med centern i Kinda i den här frågan. En flytt av Itsam till Linköping är inte bra för någon av våra kommuner, säger Ingela Nilsson Nachtweij (C).

Hon kommer att efterträda Tomas Peterson (M) som kommunalråd och därmed också som Vimmerby kommuns representant i direktionen, som är Itsams politiska ledning, från och med den 1 januari.

Direktionen har gett ett uppdrag till förbundsdirektören Robert Bly att utreda en eventuell flytt av Itsam från Kisa till Linköping.

Han ska slutredovisa uppdraget vid direktionens nästa möte, den 29 november.

– Vi har tillsammans med Kisa begärt att ett beslut om rapporten ska tas av den blivande direktionen, inte den nuvarande, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

Hon hänvisar till att minst två av de sex ledamöterna direktionen kommer att bytas ut som en följd av valresultaten i kommunerna. Ingela Nilsson tror att det kan innebära en annan uppfattning om lokaliseringen än vad som är fallet i den nuvarande direktionen.

– Vi har begärt en konsekvensanalys och vi tycker det är rimligt att kontoret ligger kvar i Kisa, säger hon.

LÄS OCKSÅ: 50-tal jobb kan försvinna från Kisa

I stadgarna står det att förbundet ska ha sitt säte i Kisa och för att ändra i stadgarna måste förändringen godkännas i varje kommunfullmäktige.

Men säte och verksamhet är inte alltid på samma ställe.

– Vad skulle det blir då? Ett brevlådeföretag. Vi tycket det är rimligt att Itsam är kvar i Kisa.

Problem med lokaler och rekrytering tror hon går att lösa.

– Man måste anstränga sig mera i rekryteringen. Det är svårt att hitta fram till de lediga tjänsterna i Kisa på Platsbanken i dag.

– Handlar det om spetskompetens som finns i Linköping kan ju erbjuda distansarbete. De jobbar ju ändå med IT, säger hon.

Elisabeth Edlund (S) från Åtvidaberg är ordförande i direktionen. Hon tycker inte att frågan om en eventuell flytta forceras.

– Det här är inget nytt, vi har jobbat med det i två år. Vi har stora utmaningar att möta, men än har vi bara gett ett uppdrag och vi tar ställning till fortsättningen först när vi fått rapporten, säger hon.