Grundvattentäkter finns på tre platser runt Vimmerby. Trots att den gångna sommaren bjöd på mycket nederbörd i förhållande till den förra har det inte hjälpt grundvattennivåerna att återhämta sig.

– Man kan tycka att det har regnat mycket på sistone, men grundvattennivåerna är fortfarande låga. Efter förra årets torka såg vi att det fanns ett problem med vattenbrist. De mätningar vi gjort på sistone visar att nivåerna till och med är lägre nu än vid den här tiden förra året, säger Emma Jonsson, VA-chef på Vimmerby Energi och Miljö AB.

Hur jobbar ni för att motverka vattenbristen?

Artikelbild

| Lukas Jälmestedt och hans kollegor på VEMAB gör täta kontroller på mätningen av grundvattennivåerna i Vimmerby kommun.

–  Vi försöker styra uttagen på de olika vattentäkterna genom att  variera hur vi pumpar. Låta den ena vila när andra jobbar. Sedan gör vi kontinuerliga mätningar för att hålla koll på läget, säger Emma Jonsson.

Ser ni någon skillnad i förbrukningen av vatten?

– Det ser ändå ut som att folk har tagit åt sig uppmaningen att använda mindre vatten och det är vi väldigt tacksamma för.  Vattenförbrukningen har varit lite lägre i år jämfört med förra året. Det är dock viktigt att påpeka att man ska vara sparsam med vattnet också nu i höst och inte bara på sommaren, säger Emma Jonsson.

Vad gäller kring bevattningsförbudet?

Artikelbild

| Vattenbrist kan leda till låga nivåer på både grundvatten och ytvatten i form av sjöar.

– Förbudet som infördes den 1 juli kvartstår fortfarande. Frågan ska upp i samband med VEMAB:s styrelsemöte i slutet av september så innan dess är det inte aktuellt att det tas bort, säger Emma Jonsson.

 

Artikelbild

| Många vattendrag i skog och mark är torrlagda eller har llågt vattenstånd.