"Den nya majoriteten pratar om investeringar i en god skola och barnomsorg och mindre barngrupper. Sen hukar den sig bakom det vanliga att ekonomin kommer först", skriver Lars Johannsson (V).

Mot bakgrunden av den ansträngda situationen i förskolorna vill han att Ingela Nilsson Nachtweij svarar på fyra frågor om barnomsorgens situation när den nya Vimmerbyalliansen tar över makten vid årsskiftet:

Vad innebär de investeringar i en god skola och barnomsorg som ni talar om konkret? Hur mycket pengarna kommer ni satsa på detta?

På vilket sätt bidrar oklarhet om när och var en ny förskola ska byggas till en bra barnomsorg och bättre arbetssituation för förskolepedagoger och barnskötare?

På vilket sätt bidrar oklarhet om när och var en ny förskola ska byggas till bättre kommunal ekonomi och planering av investeringar?

Det blivande kommunalrådet får till fullmäktiges sammanträde i slutet av november på sig för att leverera svaren på frågorna.