Det bekräftar Leif Larsson (C) organisationsförhandlare och blivande ordförande i fullmäktige.

– Vi föreslår nio ledamöter i stället för sju. Det ger mer stabil balans både i alliansen och i organisationen i stort. Vi undviker även en situation där lotteri kunde avgjort sjunde mandatet, säger han.

Samtidigt står det också klart att socialdemokraterna och vänsterpartiet går samman i ett valtekniskt samarbete. Det ger dem fyra mandat tillsammans i kommunstyrelsen och tre i både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

SD får en plats i KS, BUN och SN.

Övriga platser går till majoriteten och i huvudsak centern.

I kommunstyrelsen, som ska ha elva ledamöter, tar centern fyra platser medan KD och moderaterna får varsin.

Ingela Nilsson Nachtweij blir ordförande och Marie Nicholson vice ordförande. Ola Gustafsson KD blir ordförande i de två nya utskotten för samhällsbyggnad och kultur- och fritid.

I nämnderna tar centern tre platser och KD och moderaterna får varsin. Oppositionen med S+V samt SD får sammanlagt fyra platser.

Centern kommer att besätta ordförandeposten i alla nämnder och styrelser utom Vimmerby Energi- och Miljö, där Ola Gustafsson (KD) blir ordförande. Moderaterna får viceposten i både barn– och utbildning och i socialnämnden.

Leif Larsson blir ny ordförande i fullmäktige där Gudrun Brunegård (KD) blir vice ordförande och Lennart Nygren (S) blir andre vice.

Vem som ska ha övriga ordförandeposter är inte helt avgjort ännu.