– Tyvärr har det varit en del motsättningar sen 2013, då gällde en planerad byggnation på Pistolsmeden, sen hade det fortsatt och kulminerade 2018, säger Magnus Danlid som nu håller fram vikten av att skapa nytt förtroende med öppen dialog.

– Det är viktigt med samsyn mellan de politiska ledningarna i kommunen och i bolaget och att vi litar på varann. Jag upplever att det inte riktigt varit så. Nu ska vi ha ett möte i februari kring ett antal knäckfrågor, säger han.

De handlar om synen på nybyggnation av bostäder, låneskulden för både kommunkoncernen och bostadsbolaget och exempelvis den centrala tomten Uven på Kampgatan som Vimarhem än så länge äger.

Artikelbild

| Vimarhems nya ordförande Magnus Danlid har en klar strategi för att skapa ett nytt företroende mellan bolagsstyrelsen och kommunledningen. Han vill också bevara funkisvillan på tomten Uven. "Jag blev inspirerad av ett föredrag Bevara Vimmerby ordnade med arkitekten Kjell Forshed om hur man kan bygga nytt och förena med det befintliga" säger Magnus Danlid.

I maj i fjol stoppades Vimarhems bolagsstämma bara timmar innan den skulle börja. Ledningen för kommunkoncernen hade beställt en extra revision efter tips om misstänkta oegentligheter i Vimarhem. Det upptäcktes inga såna brister, men vad det var som befarades vill ännu ingen säga något om.

Inte ens Magnus Danlid som ledamot i bolagets styrelse har fått veta vad det var för misstankar och han är frågande till händelseförloppet.

– Det hanterades i en liten grupp i kommunledningen. I bolagsstyrelsen var vi hela tiden trygga med att allt var i sin ordning. De påpekanden som finns i utredningen är inte alls av nån större betydelse, även om de förstås åtgärdas, säger han.

Han beskriver att mycket i bolaget stannade av på grund av den extra utredningen som tog mycket tid och fokus. Under hösten slutade plötsligt Jan Erixon efter nära 30 år på VD-posten i Vimarhem.

Artikelbild

| Ett exempel på en otydlig fastighetsföräsljning. I somras tog den dåvarande kommunstyrelsen ett inriktningbeslut om att sälja kvarteret Uven i Vimmerby. I januari hävde den nya kommunstyrelsen det beslutet. Vad som nu kommer att hända med området är oklart.

En uppgörelse om ett avgångsvederlag på cirka 1,8 miljoner kronor förhandlades fram mellan presidiet i dåvarande bolagsstyrelsen och VD:s fackorganisation. Avtalet godkändes sen av en enig styrelse i Vimarhem.

Jan Erixon har avböjt att kommentera sin avgång.

Artikelbild

| Här på tomten Pistolsmeden vid Storgatan och Bondebygatan ska byggnationen av 27 nya lägenheter och ett integrerat gruppboende påbörjas under hösten.

Magnus Danlid har sin syn på vad som kan ligga bakom.

– Turbulensen har säkert bidragit, han har inte tidigare aviserat att han tänkt sluta. Nu har vi haft avtackning och Elisabeth Will är t.f. VD tills vi har en ny på plats, säger han.

Rekryteringen av ny VD pågår. Samtidigt har bolaget en nygammal styrelse. Bra läge för nya tag anser ordförande Danlid som tycker att Vimarhems offensiva byggnation ska fortsätta med tio nya lägenheter om året.

– Vimarhem har byggt 300 lägenheter de senaste 30 åren, det är sällsynt offensivt jämfört med andra liknande kommuner. Min ambition är att vi ska fortsätta bygga i snitt tio nya lägenheter om året även de kommande tio åren.

Första steget är de 27 lägenheter och sex gruppbostäder som börjar byggas i höst på Pistolsmeden i korsningen Storgatan-Bondebygatan.

Han ser också möjligheter till byggnation i Uven mitt i stan. Där han vill stoppa rivningen av funkisvillan.

– Jag ska föreslå styrelsen att renovera och skapa tre lägenheter i villan. Det kan också ske under den här mandatperioden. Sen är det viktigt att resten av tomten som ligger klart lägre tas tillvara maximalt på bredden, längden och höjden för att få så många bostäder som möjligt. Lämplig höjd blir samma nivå som på villan, tycker han.

Vem som kommer att bygga på tomten är klart.

– För Vimarhem är Uven nästa tomt efter Pistolsmeden, men vi ska ha dialog med koncernledningen om det. Om det finns intressenter till centrala tomter, finns ju även Karlbergstomten i ett mycket central läge, säger han.

Planer på bostadsrätter finns inte och heller ingen försäljning av bestånd.

– Den frågan har styrelsen inte haft uppe för diskussion.