När nya riksdagsåret inleddes var Gudrun Brunegård, riksdagsledamot för KD från Vimmerby, rask att lämna tre motioner.

– Alla med betydelse för vårt län, inte minst ur ett Vimmerbyperspektiv, säger hon.

Brunegård vill se fler viltstängsel i Kalmar län, att det inrättas en Astrid Lindgren-dag, förslagsvis den 14 november, och att tillkännagivandet av Astrid Lindgren Memorial Award återförs till Vimmerby.

– Under några år var det självklart att tillkännagivandet skulle ske i den stad där prisets huvudperson är född. Världspressen fick tillfälle att komma till Vimmerby och det ger en annan autenticitet och upplevelse.