Det IT-system för administration som ITSAM upphandlade och som infördes för ett och halvt år sedan i Vimmerby skulle underlätta för förskolan och skolan.

Men riktigt så har det inte blivit.

I sammanställningar från olika skolor, bland annat årsredovisningar för 2017, beskrivs ett system som skolorna inte anser uppfyller de krav skolan har. Något som orsakat stress bland personalen.

Och problemen har fortsatt.

– Det har visat att de funktioner vi haft inte varit färdigutvecklade, konstaterar Lis Astrid Andersson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Vid utvecklingssamtal har man exempelvis inte fått upp omdömen, som funnits inlagda.

– Det fungerar inte som det är sagt att det ska. Det är en stor frusteration inom förskola och grundskola, då man får göra en manuell hantering av uppgifter, beskriver hon.

Barn och utbildningsnämnden vill nu därför införa en projektanställning under 2019 för att administrationen ska fungera bättre.

Något som blir en extra kostnad och anställningen är därför under förutsättning att den kan finansieras. Hur det ska ske vet man inte i nuläget då man går med underskott.

– Förvaltningen ska återkomma om det, säger Birgitha Sahlin, förvaltningschef.

– Det är ett behov då systemet inte fungerat. Det är inte ITSAM som gjort fel, förklarar blivande nämndordföranden Peter Karlsson.

Om det eventuellt kan bli aktuellt med någon form av skadeståndskrav framöver vet inte nämnden, då det är ITSAM som gjort upphandlingen.