– Vi har fortfarande en stark arbetsmarknad och märker inget av någon lågkonjunktur, säger Peter Kronstrand, arbetsförmedlingens företagsrådgivare i Vimmerby.

Som vi berättade på tisdagen ser det fortsatt ljust ut på arbetsmarknaden i Vimmerby med sjunkande arbetslöshet, särskilt bland utrikesfödda och bland annat över 700 kvarstående platser hos Arbetsförmedlingen.

– I de 710 fanns fortfarande cirka 200 jobb till Astrid Lindgrens Värld kvar. I dag finns totalt 477 anmälda och lediga platser i Vimmerby, där ingår de över 200 platser vi har ute inför sommaren, främst inom omsorgen, säger Peter Kronstrand.

Senaste lokala arbetsmarknadsprognosen säger också att den stora efterfrågan på arbetskraft består hela 2019.

– Branscher med stora rekryteringsbehov är industrin, vård/omsorg, gröna näringar och transportsektorn. Där lägger vi störst fokus på att hitta personal och även rusta med vägledning och utbildningar, säger han.

Enligt den senaste månadsstatistiken har arbetslösheten i kommunen minskat särskilt mycket bland utrikesfödda med en minskning med nära sex procentenheter senaste året. Peter kronstrand ser olika anledningar till det.

– Vi är tydliga mot företagen om var arbetskraften finns samtidigt som företagen insett att den gruppen görs anställningsbar. I Vimmerby finns exempelvis en industriteknisk utbildning med yrkessvenska som kan läsas parallellt direkt mot branschen. Samarbetet mellan oss, utbildningsanordnare och företagen har hjälpt många ut i jobb. säger han.