Förlaget på ett gångfartsområde har funnits ända sedan 2007 och tanken var att det skulle genomföras nu i vår.

– Man höjer upp och gör en annan och tydligare markbeläggning. Syftet är att göra mer plats för människor, beskriver samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring.

Bilar kan passera men i väldigt låg fart.

Artikelbild

| Det blir inget gångfartsområde i mariannelund, planerna läggs på is.

Längs med sträckan finns elva parkeringsplatser plus handikapplats. De flesta skulle ha försvunnit och bilisterna hade hänvisats till andra ytor, något som väckt reaktioner, både hos privatpersoner och de få företag som finns kvar på gatan.

Susanne Stjernberg, en av företagarna, säger att hon sagt ja till ett förslag där hälften av p-platserna skulle få vara kvar.

– Vi har haft flera möten med verksamhetsutövare. Parkeringsfrågan har vägt tungt. Deras röst har varit viktig för oss och det har gjorts en del kompromisser. Men ska man ha kvar parkeringar så blir det en konstig mix och själva andemeningen försvinner. Det är bättre att göra ett nytt ställningstagande om fem, tio år, säger Wärnbring.

Nämndordförande Anders Gustafsson (M) håller med:

– Om man ska flytta hela parkmiljön och göra servering. Då ska man inte samtidigt ha parkeringar. Då får man inte den effekten man vill.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att avslå förslaget och att gatan får vara som den är.

En ombyggnation var kostnadsberäknat till 1,5 miljon. Genom att bara asfaltera gatan sparar kommunen en miljon.

– Gatan är i dåligt skick så behövs göras i närtid, säger Mikael Wärnbring.