Vid tisdagens styrelsemöte för Astrid Lindgrens Värld AB redovisades siffrorna för 2018 – ett år där hela turistbranschen led av vikande siffror på grund av hettan. Som kuriosa kan nämnas att ALV sedan lång tid tillbaka mäter temperaturen vid klockan 13.00 varje dag under säsongen. Snittemperaturen under juli i år var 29 grader, jämfört med 21 grader 2017.

– Med tanke på förutsättningarna gör vi ett bra år. På de båda turistmålen (Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs) tappar vi totalt 19 000 besökare, från 531 000 till 512 00, berättar ALV:s vd Jocke Johansson.

Astrid Lindgrens Värld backar från 491 000 till 473 000 och Astrid Lindgrens Näs från 40 000 till 39 000.

– Däremot har vi ett höstlov som slår alla rekord med 40 500 personer i parken. Även julmarknaden visar väldigt bra siffror, berättar Jocke Johansson.

Det som dock visar sig ha gått allra bäst är satsningen på fler boenden. Antalet gästnätter gick från 62 000 år 2017 till fjolårets 79 000.

– Sett till omsättning slår vi all time high. Den totala omsättningen landade på 218 miljoner kronor 2018 (9,3 miljoner i vinst efter finansnetto) jämfört med 209 miljoner året innan (11,8 miljoner i vinst).

Kommer ni i framtiden alltid redovisa båda anläggningarna tillsammans?

– Ja. Astrid Lindgrens Näs är en avdelning under ALV, precis som exempelvis boende, mat och butik.

Hur skulle du sammanfatta 2018 års siffror?

– Absolut acceptabla, även om det aldrig är kul att tappa. Men det finns ju som sagt förklaringar.