– Vi gör det för att förbättra trafiksäkerheten när det byggs nya bostäder i centrum, säger kommunens trafikingenjör Maria Åkerö.

Kommunen har sedan flera år tillbaka infört en 30-zon i Vimmerby centrum. Den utökas nu med flera gator.

– Vi flyttar gränsen på Västra Tullortsgatan från kyrkogården till Ica, sen ingår också delar av Rönnbärsgatan och hela Sveagatan i 30-zonen, säger Maria Åkerö.

Åtgärder har redan trätt i kraft och gäller permanent.

– Det byggs nya bostäder i området. Det gör att trafikmängden ökar och att det rör sig mer folk, därför vill vi höja trafiksäkerheten på det här sättet.

Utöver detta finns ett beslut taget att kommunen ska genomföra projektet "Rätt fart i staden". Men det ligger ännu vilande.