Söktiden för det lediga jobbet som rektor för F-3 inklusive grundsärskolan på Vimar har gått ut och intresset verkar vara stort.

– Det brukar inte vara så många sökande till rektorstjänster, så det här är absolut bra. Nu ska jag gå igenom ansökningarna ordentligt under veckan och sedan får vi se vilka vi eventuellt kallar på intervjuer, säger Pia Ehrnlund Bengtsson.

Om man inte hittar rätt person bland de sökande är det ingen större fara, menar hon.

– Vi har en intern lösning som funkar bra, så om vi gör bedömningen att vi måste ta en runda till har vi tid på oss.

Förhoppningen är att Vimarskolan ska ha en ny lågstadierektor på plats senast till terminsstarten i augusti.