Projektledaren bakom den här förstudien, Christina Thorstensson, tillsammans med Jan Edvardsson och Marcus Samuelsson från Föreningsalliansen presenterade ett förslag till hur de vill att den nya anläggningen ska se ut.

Ny ishall, ny sporthall, evenemangshall, och en hel massa andra mindre lokaler i tre våningar föreslås. Allt till en uppskattad kostnad på 180 miljoner kronor.

Men i den summan har man inte räknat med de eventuella samordningsvinster som går att göra, eftersom skolan också behöver fler och större lokaler.

Artikelbild

| Så här tänker man sig bottenvåningen och entréplanet till Mötesplats vimmerby.

– Ska vi bygga en ny skola behöver vi också en nu sporthall, säger Peter Karlsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Det är inte meningen att den nya anläggningen ska ersätta den gamla ishallen och sporthallen, säger Christina Thorstensson. De behövs också.

I grunden är det en anläggning som ska fylla idrottens behov i Vimmerby, men den ska också erbjuda plats för så mycket mer. Teater, mässor, gym, restaurang och möteslokaler är några exempel på vad som finns på önskelistan.

Enligt förslaget, som tagits fram i den här förstudien, finansierad av Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd skulle den nya anläggningen fylla upp en stor del av utrymmet mellan nuvarande sporthallen och ishallen, mellan Lundgatan och Skyttegatan.

Artikelbild

| Jan Edvardsson, Anders Kostenius, Marcus Samuelsson och Christina Thorstensson från föreningsalliansen presenterade förstudiens förslag.

– Det här är jättespännande, kommenterar kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtwei, som dock inte vill några som helst löften i nuläget. Inte mer än att hon vill titta närmare på förutsättningarna.

För det är på intet sätt någon hemlighet att lokalbehovet är skriande i Vimmerby. De gamla anläggningarna som finns räcker inte till på långt när.

Under förstudiens gång har Föreningsalliansen varit i kontakt med många föreningar, som ser sina utvecklingsmöjligheter begränsade av lokalbristen.

– Handikappidrott är ett exempel, säger Jan Edvardsson, efter vår sporthall inte är tillgänglig.

I förstudien har man också tittat på hur momsreglerna kommer att påverka byggkostnaden, och på sätt kommit fram till att det går att spara pengar om kommunen svarar för byggnationen. Men det är mycket pengar det handlar om ändå, den uppskattade kostnaden blir 180 miljoner kronor.

– Det klarar vi inte själva, säger Ingela Nilsson Nachtwei, en sådan satsning förutsätter att det finns extern finansiering.

Vilket naturligtvis förstudien redan sonderat.

– Vi har fått ett positivt gensvar från näringslivet, säger Christina Thorstensson.