– Ombyggnationen innebär att Stadshuset får en entré istället för nuvarande tre, säger Anna Erlandsson Karlsson som är Administrativ chef på Kommunstyrelseförvaltningen.

Planerna har funnits länge och i början av december 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om ett samlat kontaktcenter i Stadshuset. Det innebär att det blir en och samma entré och reception för alla olika delar i byggnaden, även biblioteket och individ- och familjeomsorgen som i dag har sina egna entréer.

– Förhoppningen är att satsningen på ett samlat kontaktcenter ska ge bättre service och tillgänglighet för invånare och besökare i stadshuset, säger Anna Erlandsson Karlsson.

Artikelbild

| Entrén till biblioteket är tänkt att se ut så här.

Förändringen innebär också att det statliga servicekontoret som öppnades i juni i fjol och som i dag är placerats i anslutning till entrén kommer att få nya egna lokaler intill den nuvarande individ- och familjeomsorgen.

Ombyggnationen ska starta i september i år och det finns 1,9 miljoner kronor avsatt till byggprojektet. Koncernledningen i kommunen har utsett en arbetsgrupp med åtta personer för att styra projektet.

– Trots att entrén till stadshuset förvandlas till en byggarbetsplats kommer den nuvarande receptionen att hållas öppen så långt det är möjligt under byggtiden, säger Anna Erlandsson Karlsson.

Alla detaljer är ännu inte spikade.