Varje sommar tar miljö- och byggnadsförvaltningen prover på badvattnet i kommunen, för att avgöra om det är lämpligt att bada. Regelbundna prover genomförs under perioden från maj till augusti på följande badplatser: Anen, Borstingen, Dammen Gullringen, Dammen Storebro, Försjön, Gränssjön, Krönbadet, Nossen, Solnen, Juttern (Stjärnevik) och Stora Holmsjön.

Proverna kan ge tre olika resultat: tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Otjänligt betyder att vattnet är förorenat och att det därför inte är lämpligt att bada där. Då görs ett nytt prov så snart som möjligt. Alla prover i Vimmerby kommun fick nu resultatet tjänligt eller tjänligt med anmärkning.

Det var Rostorpesjön och Solnen som visade tjänligt med anmärkning. Det innebär att bakteriehalter är förhöjda, men att det ändå inte finns några särskilda risker vid bad. Proverna visar också på algblomning i Anen, Gränssjön, Juttern, Krönbadet och Nossenbadet. Därför rekommenderas badgäster att vara försiktiga när de badar. Rekommendationen är att inte låta små barn och husdjur bada så länge algerna blommar, eftersom det kan vara farligt att få i sig alger.