– Det är sommarjobben. Många arbetsgivare som själva anmäler lediga platser till oss anger inte alltid att det rör sig om feriearbeten, säger arbetsförmedlingens chef i Vimmerby och Hultsfred Maria Karlsson.

I maj i fjol fick förmedlingen in 213 nya platser. I år blev det mer än en fördubbling till 516 nya jobb under maj.

Maria Karlsson ser det som ett tydligt tecken på att allt fler är ute i ordinarie arbete.

– Det är nu svårare för många verksamheter att hitta säsongsarbetare i sina egna kanaler och det gör att det är fler som vänder sig till oss. Anledningen är att allt fler har jobb, säger hon i en kommentar till de siffror arbetsförmedlingen presenterar i senaste månadsstatistiken.

Det innebär att trenden i arbetsmarknadsprognosen på onsdagen slår igenom även i Vimmerby kommun. Arbetslösheten minskar. Nu också bland utrikesfödda.

Arbetsmarknadsprognosen visar att 80 procent av de 74 000 nya jobben senaste året tillsatts med arbetskraft född utomlands.

I Vimmerby kommun har arbetslösheten bland utrikesfödda minskat med 3,6 procentenheter senaste året. I maj fick 28 utrikesfödda arbete. Nära en fördubbling mot ett år tidigare.

– Arbetsgivare som tidigare inte vågat, inser att det enda som skiljer är att de har ett annat modersmål. Det är roligt och ett viktigt trendbrott, säger Maria Karlsson.

Ungdomsarbetslösheten i Vimmerby är fortsatt lägst i länet på 7,4 procent.

Den totala arbetslösheten ligger på 6,8 procent. Bland utrikesfödda är 35,9 procent arbetslösa.