– Jag tror att lagen kommer att leda till att man efterfrågar barns rättigheter när det ska tas beslut, säger Anders Degerman, folkhälsosamordnare på Vimmerby kommun.

Vimmerby kommun var tillsammans med Emmaboda, Landstinget, Regionförbundet, Länsstyrelsen och Barnombudsmannen arrangör för tisdagens konferens på Näs. Den inleddes med en genomgång om barnrätt av Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin som höll föredraget via videolänk till samtliga tolv konferenser som hölls samtidigt på olika platser. Totalt deltog runt 600 personer. 100 av dem i Vimmerby.

– Det offentliga Sverige berörs mest av den nya lagen. Så det är en hel del politiker från kommuner, landstinget och regionförbundet i länet och även tjänstemän på olika nivåer plus några personer från civilsamhället som deltar, säger Anders Degerman.

Artikelbild

| Ett 100-tal politiker och tjänstemän från hela Kalmar län diskuterade barnkonventionen som blir lag från och med 2020.

Barnkonventionen finns redan inskriven i flera svenska lager. Men från och med 2020 lyfts den in som en egen lag som alla har skyldighet att följa.

– Vi hoppas att hela samhället kommer att ta till sig den skärpning av barnens rättigheter som det här innebär, och att det inte bara blir kommunfullmäktige som tar hänsyn till barnens rättighet när det är dags för beslut. Barnkonventionen berör alla, säger Tommy Persson från Emmaboda kommun.

– Man kan säga att vi vänder på rättighetsperspektivet så att barn också är rättighetsbärare och inte bara vi vuxna. Jag tror att lagen ger politiker mer kraft att säga: "Nej, vi kan inte ta det här beslutet i dag, det tar inte in barnens rätt tillräckligt", säger Anders Degerman.

En av de föreningar som var representerade på konferensen är Rädda Barnen. Catharina Bachmann är ordförande i Vimmerbyföreningen.

Artikelbild

| Tommy Persson, Emmaboda kommun och Anders Degerman, Vimmerby kommun.

– Det har varit bra att ha barnkonventionen. Men med en lag blir det på ett helt annat sätt. Man måste följa lagen annars blir det åtgärder, säger hon.

Vilka konsekvenser det kan bli för de som bryter mot den blivande lagen är ännu oklart. .

– Det ska bli intressant att följa vad det blir för rättspraxis och sen hur man kommer att tillämpa det, säger Anders Degerman.

En punkt konferenserna jobbade med är hur man ska få lagen att fungera i praktiken.

– Att vi hjälps åt är en viktig faktor och att man känner att man har ett mandat att lyfta fram barns rättigheter och inte minst att sprida kunskap, tror Anders Degerman och Tommy Persson.