Oavsett inriktning finns en gemensam nämnare bland flera lokala föreningar. Det är svårt att få folk att tacka ja till styrelseuppdrag.

– Givetvis är bilden delad, det finns föreningar där det funkar helt okej och andra har det värre. Men överlag är det tufft, vare sig det handlar om pensionärs-, idrotts- eller kulturföreningar. Det är inte det ideella engagemanget som minskat, men det är en utmaning att få folk att ta uppdrag och tyngre poster, säger fritidssamordnare Mirja Holgersson.

Hon tror att det dels hänger samman med att det är mycket som slåss om vår fria tid efter jobbet och många väljer att inte binda upp sin tid, dels om okunskap om vad ett styrelseuppdrag betyder.

Artikelbild

| Breddad verksamhet har skapat engagemang i Södra Vi IF, som också har kommunens enda friidrottsverksamhet.

– Vet man inte vad det innebär är det lätt att säga nej, därför är rådet till föreningar att vara extra tydliga med vad uppdraget betyder.

I Tuna-Frödinge PRO är det just problem att få ihop en styrelse som är orsak till att föreningen lägger ner. Bert Lindesfeldt utgör valberedning och har kämpat för att fylla de vakanta styrelseposterna.

– Jag har jagat folk varje år, nu fungerar det inte längre. Och det är ju synd.

Föreningen har ett 50-tal medlemmar, numera bara från Tuna, och Bert Lindesfeldt är tveksam till om det går att locka över dem till pensionärsföreningar i Vimmerby.

Artikelbild

| Bert Lindesfeldt är något av en föreningsräv. "Jag kan inte sitta still. Det är trist att det inte gått att få ihop en styrelse i PRO i Tuna."

– Men Vimmerbyföreningen är informerad om att vi lägger ner och de är förstås välkomna att informera om sin verksamhet.

Pensionärsföreningen SPF Seniorerna i Vimmerby har med sina nära 1 200 medlemmar större underlag att ta av. Det kan vara en anledning till att man inte känner av samma bekymmer som mindre föreningar, tror ordförande Birgitta Karlsson.

Artikelbild

| Inget pensionärsmöte utan fikabord. Med nedlagda föreningar minskar bredden i det sociala nätverket.

– Vi har en gemensam förening för hela kommunen, då blir vi många. Ibland rentav så många att det kan vara problematiskt när vi ordnar exempelvis bussresor. Jag tror också att vår satsning på bredd, med mycket friskvård och träning men också dragspel och ”det gamla” som många fortfarande tycker om, lockar.

Så ni har inte några problem att få folk till styrelsen?

– Inte under de senaste åren, men jag är livrädd för att säga det, för en vacker dag kan det vända. Men just nu har vi full bemanning i styrelse och alla grupper.

I Södra Vi IF har man hittat engagemang och framgång genom att utveckla anläggningen och bredda verksamheten bortom fotbollen.

– Vi har också turen att just nu ha bra ungdomskullar, till antalet, och det utkristalliseras ganska snart vilka som är ledarämnen. De måste fångas upp och få stimulans, säger ordförande Håkan Danielsson, som också säger att idrottsföreningen har en fördel i att vara ensam på orten – och enda föreningen i kommunen som sysslar med friidrott.

Mirja Holgersson säger att föreningarna kan kontakta kommunen för att få stöttning.

– Vi har ett brett föreningsliv i Vimmerby som täcker in olika åldrar. Men visst ser vi i föreningsregistret att antalet minskar. Det är supertråkigt när föreningar inte kan fortsätta driva verksamhet. De gör jättestor samhällsnytta för invånarna, som kan hitta en meningsfull fritidssysselsättning och skapa nätverk och trygghet i ett socialt sammanhang utanför skola och arbete.

Inte bara PRO i Tuna hotas lägga ner. Bert Lindesfeldt blev ordförande i Tuna Skytteförening på senaste årsmötet och här kämpar man för att hitta en skyttelokal i närområdet.

– Vi har ett förslag, men till det behövs mycket pengar – som vi inte har. Jag söker med ljus och lykta efter ekonomiska medel. Lyckas jag inte blir det nedläggning. Däremot har vi full styrelse.