Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsavdelningen uppdraget att säga upp avtalet för väntsalen vid Vimmerby Resecentrum med nuvarande hyresvärden Nilsbuss för omförhandling.

– KLT har sagt upp sitt avtal med Nilsbuss, då måste se över vårt avtal för att se hur vi kan lösa det på bästa sätt, säger Helen Nilsson (S).

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på KLT, säger att man vill ha samma lösning som vid alla andra stationer, där fastighetsägare till stationerna tecknat avtal med Svenska Reseterminaler.

– Kostnaderna fördelas på alla trafikslag som angör stationen i förhållande till hur många angörningar de gör. Då får även kommersiell trafik vara med och betala för att sedan kunna dra nytta av de bekvämligheter som finns på stationen. Det här är ingenting som kunderna kommer att märka något av, säger han.