– Det känns fel att så pröva en flytt när vi redan 2012 enigt beslutade att flytta vår IT-avdelning från Vimmerby till Kisa. Men jag ser inga problem i att Kinda kommun vill ha en prövning av flyttbeslutet, säger kommunstyrelsens ordförande, Tomas Peterson (M).

Moderaterna röstade tillsammans med Socialdemokraterna och vänstern ner centerns förslag att Vimmerby kommun också skulle ställa sig bakom kravet att pröva om flytten av Itsam strider mot lagen eller inte.

– Eftersom vi var eniga med Kinda och Ydre kommuner vid besluten i Itsams direktion förra veckan tycker vi det finns ett symbolvärde i att även Vimmerby står bakom kravet på en prövning om det är lagligt att flytta en kommunal verksamhet utanför kommunalförbundets geografiska område, säger Ingela Nilsson Nachtweij (C) som tillsammans med Ola Gustafsson (KD) röstade för att stödja Kindas krav i voteringen som slutade 6-3 för att Vimmerby kommun inte ska stå bakom laglighetsprövningen.

– Vi tycker inte att den behövs, vi anser att beslutet att flytta är lagligt. Däremot anser vi fortfarande att det gick för fort att fatta beslutet och förslaget borde gått ut till de sex medlemskommunerna för yttrande först, anser Helen Nilsson (S).

Vare sig hon eller Tomas Peterson säger sig vara för flytten.

– Nej, men samtidigt handlar det till stor del om kompetensförsörjningen och den är viktig. Nu gäller att jobba för att få så bra verksamhet som möjligt i Itsam, och laglighetsprövningen sker ju även om vi inte står bakom, säger Helen Nilsson.