– Vi har påbörjat ett arbete för att flytta från kommunen för att vi är felbehandlade, säger Freddy Omme som driver Muskelbygget med butik i centrala Vimmerby och på nätet.

Nämnden menar att företaget använder otillåtna hälsopåståenden och medicinska påståenden om sina produkter.

Efter en ordinarie inspektion i februari ställde nämnden tre krav som skulle vara åtgärdade i maj. När så inte skedde skärptes kraven med hot om vite på 50 000 per krav.

Den 30 augusti gjordes en ny kontroll på webbplatsen. En av de tre punkterna var åtgärdad, men inte de två andra. Därför vill nämnden nu att förvaltningsrätten dömer ut vite på två gånger 50 000 kronor.

Samtidigt beslutar nämnden om ytterligare föreläggande med vite om att butiken ska se till att alla påståenden kring produkter ska vara enligt de krav nämnden anser är gällande. Det handlar om de två återstående punkterna och nu är vitet satt till 70 000 per punkt. Muskelbygget ska verkställa kraven senast i maj nästa år, annars riskerar man 140 000 kronor till i vite.

Men det är oklart om företaget med tre anställda finns kvar i Vimmerby då.

– Vi förbereder en flytt, även Livsmedelsverket råder oss till det. Livsmedelslagen är generell och kommunen avgör hur den tolkas, och Vimmerby gör det på ett sätt som är annorlunda än många andra kommuner. Vi går i konkurs om vi stannar här, så mycket försäljning har vi tappat, säger Freddy Omme.