Det är den kommunala miljöförvaltningen som står bakom anmälan som nu kommit in till polisen.

– Vi fick ett klagomål om att någon spridit bekämpningsmedel för nära ett vattendrag och när vi gjorde en inspektion på platsen så kunde vi se att så är fallet, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Stina Karlsson.

Bekämpningsmedel får inte användas närmare vatten än sex meter.

– I det här fallet är det max tre meter till en å som rinner ut i en sjö, men det har inte kommit något i vattnet. Det är gränsen som överskridits, säger hon.

Nu blir det polisens sak att utreda om den misstänkte Vimmerbybon, som är i 60-årsåldern är skyldig till grovt miljöbrott eller inte.

– Utredningen sköts av regionens enhet för miljöbrott, säger Ulf Gollungberg vid polisen.