– Företagen har svårt att hitta den kompetens de behöver. Nu kan 250 anställda få den kompetens de behöver, säger Leif Larsson.

Han är ordförande i styrelsen för partnerskapet Småland och öarna som fördelar EU-pengar till olika projekt i Småland och på Öland och Gotland.

Den här gången fanns ansökningar motsvarande 93 miljoner kronor, men ramen låg på 50 miljoner.

Det treåriga projektet för kompetensförsörjning till näringslivet i norra Kalmar län klarade nålögat och beviljas de fem miljoner som behövs.

– Projektet är fullfinansierat av EU och bygger på en inventering som gjorts och som visar att företagen har allt svårare att hitta rätt kompetens.

de 250 anställda i näringslivet i de tre kommunerna kan nu få den kompetens både de och de företag de arbetar för behöver.

– Vilka företag som ingår i projektet är inte offentligt ännu, men det är klart att de flesta av våra tillverkande företag finns med, säger Leif Larsson.

Utbildningen ska genomföras av Campus i Västervik, Vimmerby och Hultsfred i samarbete med Högskolan i Väst.

– De har utvecklat en egen digital metod, och det är utifrån den det här projektet kommer att verkställas, säger han.

Projektet startar den 1 november i å och pågår sen i tre år framåt.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) och tillträdande kommunalråd i Vimmerby ser positivt på projektet.

– Det stärker näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen och regionen, och det breddar Campus, säger hon.