Det lyfte kommunala pensionärsrådet fram vid ett diskussionsmöte med moderaterna på måndagen.

– Det är bra att partierna lyssnar till vad vi tycker och vill, sen är vi kanske inte överens om allt, säger Erna Helgee.

Ett dussintal pensionärer var inbjudna av moderaterna. I det lokala perspektivet handlade mycket om behovet av boende. särskilt trygghetsboende.

– Det vi behöver är ett trygghetsboende, men det går så sakta, säger Ingegerd Pettersson.

Pensionärerna känner också en viss oro över bemanningen i äldreomsorgen på sikt.

– Färre och färre verkar vilja jobba i hemtjänsten. Det är invandrarkvinnorna som blir räddningen för att klara det behovet, tror Gunnita Svensson och Mona Karlsson.

Riksdagsledamoten Jan R Andersson (M) talade om vikten att få in de stora flyktinggrupperna på arbetsmarknaden. Både för behovens skull, men också för att klara pensionerna.

Moderaterna vill sänka skatten för pensionärer med sju miljarder mer än den gemensamma uppgörelsen.

– Det är en rättvisefråga med lika skatt för arbete och pension. I pengar gör det kanske 200-300 kronor, men det ska riktas till de med lägst pension.

Han framhöll också rätten att arbeta till 69 år.

Harald Hjalmarsson pekade på ökningstakten av pensionärer i norra Kalmar län de kommande tio åren. I Vimmerby innebär det bland annat att det snart behövs ytterligare ett äldreboende.

– Vi ser gärna att det blir ett privat alternativ, det gäller även driften, och det finns flera intressenter, säger Marie Nicholson som toppar M-listan i kommunvalet.