–  Det är ett väldigt tryck och de som lämnats ut för försäljning är i princip slut, säger Ola Gustafsson (KD) ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Enligt Sandra Lövsjö, mark- och exploateringsingenjör, har fem lucktomter sålts.

– Resten läggs ut löpande allteftersom Lantmäteriet blir klara med avstyckningarna och när kommunens upphandling av fastighetsmäklare är klar, säger hon.

Artikelbild

| Sandra Lövsjö är mark- och exploateringsingenjör på Vimmerby kommun.

 

Samtidigt närmar sig försäljningen av de 35-talet tomterna i nya bostadsområdet Nosshult. Tomterna är planerade att kunna säljas under våren, men det är fortfarande en del saker kvar som måste bli klara.

Vägarbeten och el, fiber samt belysning ska läggas i februari och mars. I april och maj kommer de sista justeringarna att göras samt asfaltering. Allt beräknas att vara färdigt senast den 31 maj enligt Ulf Karlsson, gatuingenjör i Vimmerby kommun.

 

Artikelbild

| Nosshult är i full gång att byggas klart.

Det ska också bli ett nytt kösystem.

– Reglerna för det nya kösystemet har godkänts, säger Joakim Svensson, trafikanordnare i Vimmerby kommun. 

Artikelbild

| Ola Gustafsson (KD) är glad över intresset att bygga i Vimmerby och att de kommunala lucktomter som lämnats ut till föräljmning också i stort sett sålts.

Det är inte satt något specifikt datum för när kösystemet kommer att öppna. Sandra Lövjsö, mark- och exploateringsingenjör i Vimmerby kommun säger att det kommer att bli före 31 maj.

– I maj ska spekulanter kunna ställa sig i kö, säger Ola Gustafsson.

–  Området Vendledal med ett mindre antal tomter är ute för budgivning och att det finns ett gott intresse, säger han. 

I Nybble planeras exploateringen av ett 25-tal tomter ske nästa år.