– Lokalt är det här en stor vinst. Förstärkningen i Hultsfred innebär mer bevakning av olika slag och ökar möjligheten att ha polis på plats i stort sett dygnet runt också i Vimmerby eftersom vi jobbar tajt ihop i de båda kommunerna, säger kommunpolis Håkan Karlsson i en kommentar till den förstärkning som väntar polisområdet i november.

Nio nya poliser förstärker då lokalpolisområdet Västervik, där både Vimmerby och Hultsfreds kommuner ingår. Fyra av de nya poliserna placeras i Hultsfreds kommun, som har ett nära samarbete med Vimmerby, med bland annat gemensam kommunpolis och gemensam gruppchef för patrullerna.

Fyra helt nyutbildade poliser ansluter och stationeras i Hultsfred i november.

– Då kan vi kontinuerligt ha en bil i Vimmerby och Hultsfredsområdet på ungefär samma sätt som Västervik har sin patrull och Oskarshamn sin, så då kommer allmänheten att se poliser oftare än de senaste åren, säger han.

Det innebär en mer frekvent närvaro i kommunerna för att förebygga olika brott, men också mer riktade insatser mot de problem som allmänheten vill ha åtgärder mot och de problem som polisen prioriterar.

– Det är inte alltid detsamma. Allmänhetens problembild är i stor utsträckning fokuserad på trafikstörningar, medan vi ser ett problem med narkotika som vi vill lägga mer insatser på. Det kommer vi också att göra, men vi kommer också att kunna göra fler åtgärder mot trafikproblem med de nya poliserna på plats, säger Håkan Karlsson.