Situationen i förskola och skola beskrivs som allvarlig med hög arbetsbelastning och för få lärare. I en skrivelse riktad till politiker i Vimmerby kommun kräver Lärarförbundet samt Lärarnas riksförbund i Vimmerby att lokala politiker sätter press på sina företrädare för att få till en förändring. I dag är det för stora elevgrupper och för lite personal, menar förbundet som pekar på ett ökat antal elever i grundskolan som ett av problemen.

­– När klasserna blir större blir det fler elever per lärare. Det innebär att läraren får svårt att hinna med att hjälpa alla elever. Det är ett allvarligt problem, säger Monika Johansson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Vimmerby.

Hon säger också att högre lön behövs för att stärka lärarnas yrkesroll.

På vilket sätt kan det hjälpa en ansträngd situation?

– Allt handlar om att göra läraryrket attraktivt eftersom det finns en lärarbrist.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lis-Astrid Andersson (S) säger att hon förstår lärarnas oro.

– Självklart stämmer det att antalet elever har ökat och det råder trångboddhet på skolorna. Vi kämpar med det här hela tiden och vi äskar också mer pengar.

Men att det skulle vara ett ökat antal elever per lärare stämmer inte, menar Andersson.

– Där ligger vi faktiskt inte anmärkningsvärt högre än riket.

Enligt Lärarnas riksförbund är det framförallt bättre arbetsmiljö, minskad arbetsbelastning och högre löner som är priofrågorna. De lyfter även SKL:s turordningsregler som ett hinder för att locka nya lärare.

– Visst ska man ha krav på behörighet och legitimation. Men de enkla turordningsreglerna fungerar inte, eftersom behörigheten är så viktig där, säger Monika Johansson.

Lis-Astrid Andersson säger att turordningsreglerna nu ska vara borta ur avtalet.

– Avtalet mellan Lärarförbundet och SKL blev klart i veckan där turordningssystemet ska vara borta. Nu får vi ta till oss av det avtalet och utgå från det. Det handlar bland annat om bättre arbetsmiljö, arbetsbelastningen och högre löner.

Flera pågående planer kommer att förbättra arbetssituationen för lärare och pedagoger, menar Lis-Astrid Andersson.

– Dels genom att vi tänker bygga en ny förskola. Men även att bygga en ny skola.

Hur kan Vimmerby locka fler behöriga lärare?

– Vi måste bli mer attraktiva. Om vi har en ny modern skola är det klart att det lockar fler lärare.