Under det gångna läsåret har alla elever från trean till femman i kommunens skolor kommit i kontakt med kultur på ett sätt som inte hade varit möjligt i Kulturskolans ordinarie verksamhet.

– Det finns inte tid och det hade inte varit möjligt att erbjuda det här gratis, säger Johanna Salminen Karlsson, projektanställd sångpedagog som åker runt till alla skolor för workshops och körsång.

Nu säkerställs projektet ytterligare ett år tack vare de 500 000 kronor Kulturskolan i Vimmerby beviljas av Kulturrådet.

– Det känns fantastiskt. Syftet med projektet är att försöka få fler att bli intresserade av den verksamhet vi har, det är fokus på körsång men vi jobbar även med dans. Det är kul när Stockholm ser att det vi gör verkar intressant. Att vi får de här pengarna till Vimmerby kan bara bero på att vi har fantastiska pedagoger och personal, utan deras engagemang och slit hade det inte varit möjligt, säger Patric Engqvist, chef för Kulturskolan och Fabriken.

Johanna Salminen Karlsson tror att KUR-projektet kan få fler barn att få upp ögonen för kultur.

– Många får chansen att prova på och känna sig delaktiga. Vi såg vilken stor grej det var för barnen när de var med i den stora Kulturfestivalen, fick stå på scen och uppträda för en massa folk. Idag har vi körer på alla skolor utom en i kommunen, och för eleverna på landsortsskolorna betyder det kanske extra mycket, eftersom jag kommer ut till dem och de slipper ta sig till Vimmerby.