Ärendet behandlades i samhällsbyggnadsutskottet i måndags. Men utskottets ordförande, Ola Gustafsson (KD) vill inte säga vad utskottet beslutat.

– Det här är ett ärende där samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen, så oavsett beslut i utskottet får du ingenting förrän efter beslutet i kommunstyrelsen, säger Ola Gustafsson.

I kallelsen till samhällsbyggnadsutskottets sammanträde måndagen den 29 april står det under punkten 5:

Artikelbild

| Ola Gustafsson (KD) är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. Han vill inte säga något om utskottets beslut om markanvisningsavtalet.

"Återta markanvisningsavtal gällande Nybbleområdet del av Vimmerby 3:3 (Näckström Fastigheter / Vectura Fastigheter) BESLUTSÄRENDE"

Men vilket beslut det blev i utskottet eller vad syftet är bakom kommunens avsikt att återta markanvisningsavtalet får kommuninvånarna veta första i början av juni. Enligt Ola Gustafsson är det inte troligt att ärendet tas upp i kommunstyrelsens nästa vecka.

– Nej, samhällsbyggnadsutskottet ligger lite fel i tid och kommer för nära kommunstyrelsens sammanträde, så det är bara vissa akuta ärenden som tas upp så snabbt, säger han.

Kommunstyrelsen har nästa sammanträde på tisdag, den 7 maj, och nästa efter det den 4 juni.

Ola Gustafsson vill heller inte säga någonting om ett återtaget markanvisningsavtal innebär att kommunen avser att bygga den planerade förskolan i Nybbleområdet i egen regi.

Kommunens nya rutiner ligger helt i linje med offentlighetsprincipens bestämmelser i och med att ärendet är ett förslag till beslut i kommunstyrelsen, så det föreligger inga formella fel i agerandet.

Inte heller Vectura vet någonting om kommunens avsikt.

– Nej, vi söker kommunen om det här så vi vet ingenting, men vi hoppas på en återkoppling om det, säger Isabell Andersson, kommunikatör hos Vectura Fastigheter.