– Stenbäcken och Strandhagen är inte längre aktuellt för Nybble. Aleris har dragit tillbaka sitt uppdrag från fastighetsbolaget, bekräftar arbetsutskottets ordförande Helen Nilsson (S) vid lunchtid på tisdagen.

Under förmiddagen har de ledande kommunpolitikerna träffat företrädare för fastighetsbolaget Vectura som har markanvisningsavtalet för fastigheten i Nybble där Aleris tidigare varit intresserat att bygga ett nytt behandlingshem för att ersätta Stenbäcken.

Nu står det helt klart att det inte längre är aktuellt.

Artikelbild

| Fastighetsbolaget Vectura vill gärna ha kvar rätten till tomten i Nybble, trots att det inte blir någon byggnation för Aleris räkning.

– Aleris tänker sig andra lösningar i Vimmerby, säger Helen Nilsson.

Vilka lösningar det är, är än så länge oklart.

Vad innebär det här för tomten i Nybble?

– Det innebär att den ursprungliga anledningen till markasviningsavtalet inte längre finns kvar, säger Helen Nilsson.

Artikelbild

| Aleris söker andra lösningar än nybyggnation för att ersätta Stenbäcken. det beskedet fick kommunstyrelsens arbetsutskott tidigare i dag.

Däremot vill Vectura gärna ha kvar markanvisningsavtalet för att bygga något annat på tomten.

– Vad det skulle vara har vi inte fått någon konkret information om, men bolaget bygger i första hand för vård- och omsorgssektorn, säger hon.

Men det tycker i varje fall inte socialdemokraterna att kommunen ska vara med på i dagsläget. Vi vill att kommunen bryter markanvisningsavtalet och bygger en förskola med tio avdelningar i Nybble, säger Helen Nilsson.

Hon säger att övriga partier som deltagit i diskussionerna vill ha lite mer tid innan de sätter ner foten.

– Vi kommer att ta upp den frågan i kommunstyrelsen och får vi var vi landar.

Vi har söker Aleris presskontakt Henrik Kennedy för kommentar.