– Nu vill vi sätta ner foten och komma till skott. Vi kommer bygga en förskola i Nybble för 120 barn – det kommer täcka behovet som finns nu, berättar kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij (C).Vid pressträffen berättade man att man också kommer fokusera på kransorterna i kommunen. Bland annat står det klart att man bygger två nya avdelningar för 35-40 barn i anslutning till den befintliga förskolan i Södra Vi, samt planerar för lösningar i Djursdala, Tuna, Storebro och Frödinge.

Hur många avdelningar den nya förskolan i Nybble kommer att bestå av är ännu oklart, utan man har valt att fokusera på hur många barn som den ska rymma.– Vi har velat täcka upp för det behov som finns och fått från förvaltningen nu att det är 120 barn som gäller för att få bort tillfälliga lösningar och få in nattisi, säger Marie Nicholson (M).

Vid presskonferensen avslöjades nämligen också att man beslutat att den nya förskolan även ska inrymma nattbarnomsorg.

Artikelbild

| Kommunen avser att bygga ny förskola i Nybble med plats för 120 barn.

Majoriteten lämnar nu åt förvaltningen att bestämma hur många avdelningar det ska vara på den nya förskolan, som planeras i Nybble. Tidsplanen är dock ännu oklar, utan dagens besked utgör startskottet för planeringsarbetet, vilket bland annat inkluderar förändring av detaljplanen.– Jag vill i dagsläget inte säga något om vare sig kostnad eller tider, säger Peter Karlsson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.