Det har blivit något av tradition att ungdomar kopplade till kommunens allaktivitetshus, Fabriken, driver kaféet i Källängsparken varje sommar. Men så blir det inte i år.

– Nej, Fabriken kommer inte anordna kaféet i Källängsparken. Vi kollar lite andra lösningar, men inget är klart, säger Anja Persson, ungdomssamordnare på Fabriken.

Vad är anledningen?

– Det är mycket jobb med kaféet och för närvarande är vi väldigt kort om personal. Sedan handlar det också en del om att vi inte riktigt har lyckats locka vår primära målgrupp, högstadie- och gymnasieungdomar, till kaféet. Det har varit välbesökt, men många har varit yngre eller äldre.