Samma sak skedde även med vänsterns förslag om två miljoner extra för barnomsorg på obekväma tider redan under våren.

Den första voteringen slutade 25-23 sedan den nya Vimmerbyalliansen, C, M och KD röstat för avslag och den samlade oppositionen, S, V och SD röstat för.

42 ledamöter röstade för avslag för de två miljonerna till barnomsorgen, fyra V-ledamöter röstade för förslaget och tre S-ledamöter avstod

Artikelbild

| Lars Johansson och vänstern utmanade kommunstyrelsens budgetförslag på ett flertal punkter, som dock röstades ner.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) inledde debatten med att slå fast att kommunstyrelsen står enig bakom budgetförslaget, men att det blir nya tag till nästa år.

– Vi måste analysera och granska mycket mera vad den här miljarden används till. Det finns många fasta och orörda verksamheter vi behöver diskutera, sade hon och tog IT-kostnader och digitalisering som ett exempel.

Hon bjöd samtidigt in koncernledningen och samtliga presidier till en budgetkick-off i mitten av januari.

Hon framhöll också alla förskolor på mindre orter runt om i kommunen.

Artikelbild

| Fullmäktige röstade ner motionen om att införa ett microstöd för de allra minsta småföretagen.

– Vi vill skapa fler platser för de som köar till förskolor på landsbygden, det ger en effekt också i tätorten.

Socialdemokraterna satt i stort sett stilla i båten under debatten. Helen Nilsson gjorde en returresa tillbaka till 2014.

Artikelbild

| Erik Paulsson (C) närmast kameran, jämförde med hushållsekonomin när han försvarade kommunens behov av en post för oförutsedda utgifter.

– Då var kostnaderna 54 miljoner högre än jämförbara kommuner och skuldbördan så stor att långivare sa stopp och krävde åtgärder. det har vi genomfört, men straffats för, sa hon och förvarande för eventuell förändringsbudget i vår.

Även SD anslöt sig i stort sett till kommunstyrelsens budgetförslag, bortsett från två säryrkanden.

Den egentligen enda utmaningen mot kommunstyrelsens budget kom från vänstern.

Lars Johansson och hans partikamrater föreslog sammanlagt nära 14 miljoner mer till nämnderna än vad som finns i majoritetens förslag.

Det vill partiet finansiera genom att bland annat minska kommunens överskott med i runda tal fem miljoner.

– Det är något fel när ni står här år efter år och talar om hur stort plus kommunen gör, samtidigt som pengarna inte räcker till nämndernas verksamhet, sade Lars Johansson och såg ingen förändring hos den tillträdande majoriteten heller.

Ola Gustafsson (KD) ifrågasatte vad han menar är vänsterns spendersamma politik och pekade exempelvis på den höga kommunskatten, 22,36, är högst i Småland.

Den nivån ligger fast också nästa år. Ingen föreslog vare sig höjning eller sänkning av skatten.