­– Vi har löpande kontakt med Trafikverket och vi har anlitat en konsult för projekteringen av infarten, säger t.f. samhällsbyggnadschefen Andreas Horste.

Diskussionerna med Trafikverket har pågått länge, men någon överenskommelse finns ännu inte.

Det första förslaget om att bygga en tillfällig in- och utfart i den långa backen intill det iordninggjorda industriområdet drogs tillbaka när kommunen och Trafikverket inte kunde enas om det.

Nu är det en plats längre norrut, nära rastplatsen vid Krönsnäs, som gäller. Tanken är att det ska bli en permanent infart.

– Vi har precis gjort en beräkning av trafikbelastningen på infarten på grund av att delar av Krönsmon är på gång att göras om till handels- och kontorsområde utöver industri. Det kommer att öka trafiken på infarten något, säger Andreas Horste.

Närmast ska trafikberäkningen presenteras för Trafikverket. Det ska ske inom kort. utifrån det ska parterna sen försöka hitta en överenskommelse om en ny infart.

– Den är tänkt att bli i samma plan som vägen, men med avfart– och påfartsfiler och en bredare väg än i dag, säger Andreas Horste.

När parterna är överens om hur en infart ska lösas ska Trafikverket ta fram en vägplan, den ungefär som en detaljplan, fast för vägavsnittet. Det arbetet tar ett år att få färdigt. Först därefter kan upphandlingen ske och projektet byggas

– Trafikverket gör upphandlingen, men kommunen betalar. Vi räknar med att det hamnar på ungefär fem-sex miljoner kronor och att allt ska vara klart 2020, säger han.