Miljö- och byggnadsnämnden skärper kraven mot lantbrukaren, samtidigt som man begär att ett första vite på 12 000 kronor som nämnden beslutade att förelägga mot hen i slutet av förra året ska dömas ut.

Det handlar om runt 150 gamla kasserade ensilagebalar och en tunna med spillolja som hittades på en åker förra året. En del av oljan ska då ha runnit ut.

Vid en uppföljande inspektionen fanns fortfarande 100-talet balar kvar. Oljetunnan var borta, men det saknas fortfarande kvitto på att den lämnats in som farligt avfall. Det finns heller inget som visar att ensilagebalar, plast och nät lämnats in.

Därför vill nämnden att ett första vite på 12 000 kronor döms ut. Samtidigt sätter man ytterligare press på lantbrukaren att utföra åtgärderna. Annars kan det bli 30 000 i månaden tills det är utfört.