Gudrun Brunegård (KD) har varit ersättare i partistyrelsen under två år, men föreslås nu att bli ordinarie ledamot.

– Att ingå i partiets styrelse är ett stort förtroende. Det är enormt roligt nu, med två framgångsrika val i ryggen. Det går bra för Kristdemokraterna och allt fler ser partiet som en viktig kraft att räkna med i svensk politik, säger hon i ett pressmeddelande.

– Det främsta ansvaret för att ta ut riktlinjer för olika vägval har förstås partiledningen, men förankringen i partistyrelsen, med sin bredd av företrädare från landets lika delar och med olika bakgrunder och inriktningar, är en viktig bas för kloka avvägningar, fortsätter Brunegård.