Det var ett enigt kyrkoråd som på tisdagskvällen beslutade att erbjuda komminister Helen Elfving tjänsten som kyrkoherde, vilket hon också tackat ja till. Tjänsten är ett vikariat till att börja med.

– Det känns jättekul. Det är bra anda och arbetskamrater och man hjälps åt, kommenterar hon.

Helen Elfving har en bakgrund som socialsekreterare i Vimmerby kommun innan hon läste till präst. Sedan 2012 har hon arbetat som komminister i Vimmerby med undantag av åren 2014-2017 då hon jobbade i Aspelands pastorat. I höstas var hon tjänstledig för att arbeta som kurator i Kisa, innan hon återvände till sin tjänst vid årsskiftet.

Artikelbild

| Helen Elfving blir ny kyrkoherde i Vimmerby från första juli.

Då sökte hon också den vakanta kyrkoherdetjänsten, som bara någon enstaka sökt, under de tre år den varit ledig.

– Detta är en bra lösning som vi tror på. Med hennes kompetens och bakgrund kommer det skapas stabilitet och utveckling, säger Magnus Carlsson.

I samråd med Elfving och de fackliga organisationerna kommer tjänsten att vara en vikarierande kyrkoherdetjänst under ett och halvt år.

– Det är för att hon ska pröva att växa in i tjänsten. Det är ett stort steg att gå från komminister och vara anställd, till att bli chef för 45 personer och ha det övergripande ansvaret i hela pastoratet, säger Magnus Carlsson.

Helen Elfving är behörighetsförklarad av Domkapitlet och har gått en förberedande kyrkoherdeutbildning. Senast den 1 september 2020 kommer kyrkorådet att ta ett beslut om vikariatet skall övergå i en tillsvidare anställning.

Komministertjänsten kommer att utlysas som vikariat.