– Vi kör så snålt som möjligt, har nya fordon som ska dra minimalt med bränsle och samlastar så mycket vi kan, men visst slår det hårt i alla fall, säger Tomas Svensson som är vd för Börje Svenssons Åkeri.

Bolaget har 23 bilar igång, som var och en rullar uppemot 15 000 mil varje år.

– Bränsle är en stor kostnad, men vi kan inte göra något åt det. För vår del handlar det istället om att vara så effektiva som möjligt. Visserligen finns det klausuler och drivmedelstillägg, men dessa släpar ofta. De kompenserar heller inte helt, utan mycket får vi ta själva, säger Tomas Svensson.

Artikelbild

| Nils-Olof Nilsson, Frödinge Tanktransport, Lars Nilsson, Hans Nilssons Åkeri samt Tomas Svensson, Börje Svenssons Åkeri,oroas över de ökade bränslepriserna.

Motiverar inte en sparad miljö högre bränslepriser?

– Att värna om miljön är bra och vi kör våra bilar på fossilfritt HVO-bränsle, men problemet är att tillgången till olika miljöbränslen långtifrån räcker till om alla skulle köra med det. Dessutom finns det alldeles för få tank- och laddstationer – inte minst för oss på landsbygden.

Kollegan Lars Nilsson på Hans Nilssons Åkeri, där man till stor del tankar RME (en rapsbaserad biodiesel), är inne på samma spår.

– Det är svårt med långsiktighet i vår bransch. Det kommer ständigt nya politiska beslut som påverkar oss, och utvecklingen går snabbare än politiken. Det är omöjligt att veta hur det ser ut om tio år, säger han.

Ulric Långberg är kommunikationschef på branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag, där mer än 6 000 av branschens 10 000 åkeriföretag är medlemmar:

– Bränslepriset utgör en del av en stor problematik i våra medlemmars konkurrenskraft – ett jättebekymmer såklart, men som måste sättas på den stora kartan, menar han.

Långberg anser att man i Sverige har en syn på transporter som något fult.

– Vi jobbar stenhårt för att positionera om så att alla – konsumenter, köpare, företag, myndigheter med flera – ska köpa transporter med samma krav på leverans, miljö och säkerhet som man har på annat. Det måste också bli samma kontroll på transporter som det är på varor, tjänster och produktion generellt.

– Våra företag är fruktansvärt hårt utsatta för konkurrens och visst finns det en gräns för hur mycket vi kan höja priserna mot kund på grund av ökade bränslekostnader. Till syvende och sist måste ändå det avgörande vara att det ska löna sig att göra rätt och jobba hållbart, säger Ulric Långberg.