Turistchef Peter Göransson har grunnat vidare på ett gammalt förslag från Michael Karlsson i Vimmerby Handel.

– Det tidigare förslaget var en inte-nudda-marken-bana ända från ALV till torget och centrum. Kul, men då krävs det lite mer när man är ute i vägmiljö. Jag kunde inte släppa tanken och Källängsparken är en central och vacker plats med kanonfina ytor och stor potential att göra mer i.

Varför just en inte-nudda-marken-bana?
Artikelbild

| Källängsparkens rejäla och trafiksäkra ytor har förutsättningar för Sveriges längsta inte-stöta-marken-bana, tycker Peter Göransson.

– Det ligger nära den bilden och det platsvarumärke vi jobbar med, som en lekfull destination. Dessutom är det kul att hitta på saker där barn och vuxna kan göra något tillsammans och något som gläder både kommuninvånare och besökare.

Peter Göransson lägger initialt fram idén för att kolla intresset hos markägaren Vimmerby kommun, i nästa steg ser han andra intressenter som kan gå samman för att förverkliga banan.

– Jag kastar ut en näve frön, så får vi se om de gror. Frön gror sällan bra om de ligger kvar i påsen. Det borde finnas flera som har intresse av att skapa mer liv och rörelse och öka attraktionen kring våra offentliga platser.

Hur lång måste banan vara för att vara längst i Sverige?
Artikelbild

| "Jag kastar ut idén, så får vi se vad det blir", säger turistchef Peter Göransson

– Jag har inte en aning. Det finns en del inte-nudda-marken-banor inom olika anläggningar, men jag hittar inget om just längd. I Källängsparken finns rejäla ytor och man kan både gå runt parken och korsa ytor där man inte är till hinder för något annat. Det är en tacksam miljö att jobba i och det skulle kunna skapa lite intresse utifrån, så man får upp ögonen för Vimmerby.

Peter Göransson har redan fått positiv respons från flera håll och säger att nästa steg är att samla ihop aktörer för att se hur projektet kan bli praktiskt genomförbart.

Så när har Vimmerby Sveriges, Europas och kanske världens längsta inte-nudda-marken-bana?

– Jag är en sjuklig tidsoptimist, så nästa sommar vore jättekul. Det kanske inte alltid landar i den idé man lagt fram, det kan bli något annat.