– Vi gör en stor investering för att höja kvalitén i processen där pulvret separeras från luften, säger Carsten D Frandsen, som är produktionschef vid Arlas mejeri i Vimmerby.

Investeringen i Vimmerby är en del i en omfattande satsning på runt 750 miljoner som Arla gör i sina svenska anläggningar. 50 miljoner av den satsas i Vimmerbyanläggningen.

– Även om det här inte ger några nya arbetstillfällen är det mycket positivt att Arla fortsätter att satsa i Vimmerby, säger platschefen Elisabeth Lidberg, som för närvarande är på semester.

Artikelbild

| 50 miljoner satsas i Vimmerbyanläggningen när Arla Foods investerar drygt 700 miljoner runt om i landet.

Arbetet med investeringen har inletts med markarbeten och själva byggnationen kommer i gång runt den 1 september.

– Vi bygger ut 180 meter kvadratmeter på markytan, men med tanke på att det blir 42 meter högt, rör det sig om ganska många kubikmeter, säger Carsten D Frandsen.

Under byggtiden kommer projektet att ge en hel del jobb.

– Det kommer att jobba mellan 60 och 70 personer med byggnationen under hösten. det blir en hel del lokala företag och hantverkare, säger Carsten D Frandsen.

Artikelbild

| Elisabeth Lidberg är platschef och hon ser en fortsatt ljus framtid för anläggningen i Vimmerby.

Den 1 december ska den nya delen i torkanläggningen vara klar att tas i drift. Kapacitetsökningen blir marginell. Platschefen Elisabeth Lidberg ser flera andra vinster.

– Processen blir mer effektiv, vi höjer kvalitén och möter våra kunders krav, säger hon.

Arla har i dag 90 anställda i Vimmerby.

– Det går bra för Arla i Vimmerby. Jag ser ljust på framtiden, säger hon